top of page
lezingen

Lezingen

De wisselwerking begrijpen tussen lichaam en geest

Waarom wist ik dit niet? Nu begrijp ik waarom ik zo doe! Iedereen zou dit moeten weten! 

 

Dit zijn reacties die ik regelmatig krijg tijdens mijn trajecten. Er is zoveel onwetendheid en verwarring over de thema's waar ik mee werk, dat ik het zonde vind om mijn kennis hierover niet te delen. Daarom geef ik lezingen op maat voor scholen, zorginstellingen, organisaties, bedrijven.

Als we samenwerken is het soms handig te weten hoe we als mens werken. Dit heeft invloed op het resultaat van je werk, energieniveau en tevredenheid.

Ik merkte dat ik zelf enorm gevoed werd door alle zaken die ik leerde tijdens mijn coachopleiding: kennis van talenten, mindset, het autonome zenuwstelsel, spiritualiteit, de kracht van de natuur, omgaan met weerstand en negatief gedrag, inzetten op veiligheid, rust vinden bij jezelf,... Deze kennis gaf me handvaten van onschatbare waarde om beter om te gaan met mezelf, de mensen waarvan ik hou en mijn klanten. 

Omdat deze kennis zo waardevol is voor iedereen die met mensens werkt, vormt dit een vast onderdeel van mijn werk en zit het verweven in alles wat ik doe. 

Inspiratie voor lezingen​​

Lezing "De biologie van stress - Polyvaal theorie van Porges in Jip en Janneke taal

Lezing "Invloed van perfectionisme of trauma  op de werkvloer, binnen het team, in de klas"

Tijdens deze lezing komen volgende topics aan bod:

  • een gevoel van kalmte of overstuur zijn wordt aangestuurd door je autonoom zenuwstelsel (AZ) en is geen toevalligheid

  • 3 autonome responsen en hun kenmerken (kalm en verbonden - fight/flight - freeze en ineenstorten) triggers

  • schakelen tussen je verschillende autonome responsen

  • presteren - leren - gedragsverandering

Deze lezing heeft telkens dezelfde basis. De voorbeelden en toepassingen veranderen naargelang de doelgroep of het thema. Deze lezing kan volgende accenten hebben:

​- De biologie van stress en invloed op onderwijsresultaten

   Waarom ons onderwijs anders evalueren, organiseren?

De biologie van stress en invloed op onze relaties met partner of kinderen

   Waarom altijd die discussies, hoe  daarmee omgaan?  

- De biologie van stress in relatie tot peak performance.

   Presteren onder druk, flow. 

Aangezien perfectionisme een traumarespons is kan het accent van deze lezing ook gelegd worden op trauma en vervang je het woord perfectionisme door trauma in onderstaande topics.  

In deze lezing kunnen volgende topics aan bod komen:​

  • Verkennen van de kenmerken van perfectionisme aan de hand van beelden.

  • Hoe ontstaat perfectionisme?

  • Invloed van perfectionisme op de werkvloer - relaties - gezondheidIs perfectionisme hetzelfde als faalangst?

  • Aanpak van perfectionisme: coaching - wat kan ik zelf doen

Komede lezingen

Graag een lezing of opleiding op maat voor jouw bedrijf of organisatie?

De kennis die je hier opdoet is zeer waardevol omdat het gaat over heel concrete en basale kennis van jezelf en anderen.

Stem met mij af voor het organiseren van een lezing, gastcollege, ... op maat.

bottom of page